EN
नेभिगेसन
सात चरणबद्ध तालिम

सात मोडुलर तालिम मार्फत द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रिया र शान्ति निर्माण क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनको लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरिन्छ । तालिममा सात चरणको तालिमको साथै स्थलगत अभ्यास पनि गराइने हुनाले यो तालिमलाई सात मोडुलर तालिम भनिन्छ । प्रत्येक चरणको तालिममा निश्चत विषयवस्तुहरुमा प्रशिक्षण गराइए पछि सोहि विषयवस्तुमा आधारित स्थलगत अभ्यासको लागि सहभागिहरु आआफ्नो समुदायमा जाने गर्दछन् । अभ्यासको क्रममा आइपरेका समस्या तथा सिकाइहरुबाट सहभागिहरुले द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रियामा काम गर्नको लागि थप क्षमता अभिवृद्धि हुनुको साथै दक्षता हासिल गर्दछन् । केहि दिनको सैद्धान्ति तालिम तथा स्थलगत अभ्यासको क्रम पहिलो चरणदेखि सातौ चरणसम्म लागु हुन्छ । तालिमलाई एकोहोरो व्याख्यात्मक विधीबाट मात्र भन्दा पनि मस्तिष्कमन्थन, प्रश्नउत्तर, भूमिका अभिनय, खुला छलफल, कथा प्रस्तुति, सामूहिक छलफल, अभ्यासको अनुभव प्रस्तुतिको माध्यमबाट सञ्चालन गरिन्छ । मे २०२३ सम्ममा चार चरणको सात मोडुलर तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी बहुसरोकारवाला द्वन्द्व रुपान्तरण गर्दै समुदाय स्तरमा शान्ति निर्माणमा टेवा पुर्याउनको लागि जम्मा १३९ जनशक्तिहरुको उत्पादन भइसकेको छ । पहिलो चरणको सात मोडुलर तालिम प्रोफेसर जोन पल लेडेरकको प्रशिक्षण तथा अमित ढकालको सह—प्रशिक्षणमा सन् २००८ देखि २०१० सम्ममा जम्मा ३० जना सहभागिहरुले सफलतापूर्वक तालिममा सहभागि हुनु भएको थियो । त्यसैगरी दोस्रो चरणको सात मोडुलर तालिमलाई पहिलो चरणको सात मोडुलर तालिम पश्चात उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिहरुले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । उक्त तालिम सन् २०११ देखि २०१३ सम्ममा दुई क्षेत्रमा आयोजना गरिएको थियो जसमा जम्मा ५२ जना सहभागिहरुले सफलतापूर्वक तालिममा सहभागि भएका थिए । त्यसै अनुरुप तेस्रो चरणको सातमोडुलर तालिमलाई पनि सात मोडुलर तालिम पश्चात उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिहरुले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । उक्त तालिम सन् २०१६ देखि २०१८ सम्ममा जम्मा २९ जना सहभागिहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको थियो । साथै यहि मे २०२२ देखि मे २०२३ सम्म सञ्चालन गरिएको चौथो चरणको सात मोडुलर तालिम मार्फत जम्मा २८ जना जनशक्तिहरुको उत्पादन भएको छ ।